2017 ஆம் ஆண்டு தீப திருவிழா நிகழ்ச்சிநிரல்

2017 ஆம் ஆண்டு
தீப திருவிழா நிகழ்ச்சிநிரல்
20/11/2017 அன்று துர்க்காம்பாள்.

21/11/17 பிடாரி அம்மன் உற்சவம்

22/11/17 விநாயகர் புற்றுமண் எடுத்து வருதல்

23/11/17 முதல் நாள் கொடி ஏற்றம்
காலை பஞ்சமூர்த்திகள் வீதியுலா
இரவு அதிகாரநந்தி  வெள்ளி அன்னபட்க்ஷ2ஆம் நாள்

24/11/17 காலையில் சூரிய பிரபையில் சந்திரசேகர் வீதியுலா இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் வெள்ளி இந்திரவிமானம்

25/11/2017  காலை3ஆம் நாள் பூத வாகனத்தில் சந்திரசேகர் வீதியுலா இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் சிம்ம வாகனத்தில் வீதியுலா

26/11/17 4ஆம் காலை தங்க நாக வாகனத்தில் சந்திரசேகர் வீதியுலா இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் காமதேனு கற்பக விருட்சம் வாகனத்தில் வீதியுலா

27/11/17 . 5ஆம்நாள் காலையில் கண்ணாடி ரிஷபம் வாகனத்தில் சந்திரசேகர் வீதியுலா இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் அண்ணாமலையார் கைலாய காட்சி  

28/11/2017 6ஆம் நாள் காலை 63 நாயன்மார்கள் மற்றும் சந்திரசேகர் வீதியுலா இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் வெள்ளி தேர்


29/11/17 7ஆம் காலையில் பஞ்சமூர்த்திகள் மஹா ரதம்  


30/11/2017 8ஆம் நாள் காலை குதிரை வாகனத்தில் சந்திரசேகர் வீதியுலா  அன்று மாலை பிடஷாடணர் உற்சவம் இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் குதிரை வாகனத்தில் அண்ணாமலையார் உண்ணாமலை அம்மன் வீதியுலா


01/12/2017  9ஆம் நாள் காலை சந்திரசேகர் புருஷா மிருகம் வாகனத்தில் சந்திரசேகர் வீதியுலா இரவு பஞ்சமூர்த்திகள் கைலாச வாகனம் மற்றும் காம தேனு வாகனத்தில் வீதியுலா /


2/12/2017 10ஆம் நாள்  அதிகாலை 4.00 மணி அளவில் பரணி தீபமும்

 மற்றும் மாலை 6.00 அளவில் மஹா தீபம் அண்ணாமலையாருக்கு மலை மேல் ஏற்றப்படும்

Comments

Popular Posts